Подання

Онлайн подання

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для Конференції Львівського державного університету безпеки життєдіяльності?
Увійти

Потрібне ім'я користувача/пароль?
Зареєструватися

Реєстрація та вхід у систему обов'язкові щоб подати матеріали та перевірити статус поточного подання.

 

Вказівки для автора

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей повинні бути представлені на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) та в електронному варіанті у текстовому редакторі WORD (версія не нижче 6.0) для WINDOWS. Обсяг – до 2 повних сторінок, 12 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr через 1,5 інтервали (заголовки таблиці та підписи під рисунками допускається друкувати через 1 інтервал), з абзацом – 1,5 см, з полями: лівим – 2,5 см, правим – 1,5 см, верхнім і нижнім – 2,0 см, без нумерації сторінок.

Порядок представлення матеріалу:  УДК  (ліворуч вгорі);  назва доповіді (ПРОПИСНИМИ буквами, жирний шрифт, по центру); прізвище та ініціали автора(ів) (курсив, по центру); прізвище та ініціали, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (по центру); через рядок – текст доповіді (формули і таблиці розміщаються в тексті і відокремлюються від тексту інтервалом у 1 рядок); після основного тексту дається список використаної літератури (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру прописними буквами, жирним шрифтом).

 

 

Контрольний список підготовки подання

  1. Матеріали не були опубліковані раніше, і не подані до розгляду на іншу конференцію.
  2. Файл подання збережено в одному з форматів: OpenOffice, Microsoft Word, RTF або WordPerfect.
  3. Всі URL адреси в тексті активні (напр., http://pkp.sfu.ca).
  4. Текст набрано 12 розміром шрифту Times New Roman Cyr, через 1,5 інтервал, де необхідно використано косий шрифт замість підкреслення (окрім URL адрес), всі ілюстрації, рисунки та таблиці розташовані в тексті у порядку їх згадування.
  5. Текст відповідає стилістичним та бібліографічним вимогам, викладеним у Вказівках для автора на сторінці конференції.
 

Авторське право

Автори, які подають матеріали на цю конференцію, погоджуються з такими умовами:
a) За автором зберігається авторське право на свою роботу, а організаційний комітет конференції може розміщувати цю неопубліковану раніше роботу згідно умов Creative Commons Attribution License, що дозволяє іншим особам вільно отримувати доступ, використовувати та ділитися матеріалами, вказавши авторство матеріалів та їхнє представлення на цій конференції.
b) Автори можуть відмовитися від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему додаткову угоду для невиняткового розповсюдження та подальшої публікації окремої роботи (напр., публікація доповненої версії в журналі, розміщення її в інституційному репозитарії або публікація її в книзі) з вказанням її представлення на цій конференції.
c) Крім того, авторам рекомендується розміщувати свою роботу в Інтернеті (напр., в інституційному репозитарії) після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, записані на сторінці конференції, будуть використовуватися виключно з метою проведення цієї конференції та не будуть доступні третім сторонам для використання з будь-якою іншою метою.