https://conf.ldubgd.edu.ua/index.php/new11/index/oai

Подання

Онлайн подання

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для Конференції Львівського державного університету безпеки життєдіяльності?
Увійти

Потрібне ім'я користувача/пароль?
Зареєструватися

Реєстрація та вхід у систему обов'язкові щоб подати матеріали та перевірити статус поточного подання.

 

Вказівки для автора

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали конференції подаються в електронному варіанті в текстовому редакторі WORD. Обсяг – до 3 сторінок А4, розмір шрифту – 14 пт, шрифт – Times New Roman, інтервал – 1, абзац – 1,5 см, поля – по 2 см.

Правила оформлення: назва доповіді (прописними буквами, жирний шрифт, по центру); через рядок – прізвище й ініціали автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, місто (по правому краю, курсив); для студентів (курсантів) – прізвище й ініціали, місто, через рядок – прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника (по правому краю, курсив); через рядок – текст доповіді. Література (слово ЛІТЕРАТУРА – по центру, жирним шрифтом) подається наприкінці статті й оформляється відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи – Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. Таблиці та рисунки подавати в тексті, відокремлю­ючи інтервалом в 1 рядок.

 

Контрольний список підготовки подання

  1. Матеріали не були опубліковані раніше, і не подані до розгляду на іншу конференцію (або надано пояснення в коментарі для організаційного комітету).
  2. Файл подання збережено в одному з форматів: Microsoft Word або  RTF.
  3. Всі URL адреси в тексті активні (напр., http://pkp.sfu.ca).
  4. Текст відповідає стилістичним та бібліографічним вимогам, викладеним у Вказівках для автора на сторінці конференції.
 

Авторське право

Автори, які подають матеріали на цю конференцію, погоджуються з такими умовами:
a) За автором зберігається авторське право на свою роботу, а організаційний комітет конференції може розміщувати цю неопубліковану роботу згідно умовCreative Commons Attribution License, що дозволяє іншим особам вільно отримувати доступ, використовувати та ділитися матеріалами, вказавши авторство матеріалів та їхнє представлення на цій конференції.
b) Автори можуть відмовитися від умов ліцензії Creative Commons і укласти окрему додаткову угоду для невиняткового розповсюдження та подальшої публікації окремої роботи (напр., публікація доповненої версії в журналі, розміщення її в інституційному репозитарії або публікація її в книзі) з вказанням її представлення на цій конференції.
c) Крім того, авторам рекомендується розміщувати свою роботу в Інтернеті (напр., в інституційному репозитарії) після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, записані на сторінці конференції, будуть використовуватися виключно з метою проведення цієї конференції та не будуть доступні третім сторонам для будь-якої іншої мети.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.