Правила секції

Загальні документи

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.1 Стан і перспективи удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці і промисловою безпекою.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.2. Профілактика виробничого травматизму.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.3. Технології контролю і захисту від шкідливих і небезпечних виробничих та екологічних чинників.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.4. Забезпечення безпеки і гігієни праці у підрозділах силових та спеціальних структур.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.5.Новітні інформаційні технології як інструмент підвищення рівня промислової безпеки

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.6.Культура та психологія праці.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

1.7.Математичні моделі в охороні праці

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.1.Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» в сфері освіти

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.2.Діджиталізація освітнього процесу та інформаційного простору за напрямом «Охорона праці».

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.3.Інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «Охорона праці»

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.4.Формування ризик-орієнтовного мислення у здобувачів освіти та у працівників підприємств

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.5.Гуманітарні аспекти підготовки сучасного фахівця

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.6.Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання

2.7.Практичний досвід з охорони праці на підприємствах.

Перевірено Відкрите подання Перевірено Рецензоване подання