Про автора

Ткаченко, Юлія Гєннадіївна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця